OdenLife – Strukturerade energirenovationer och effektåtgärder för allmännyttan

OdenLife Logotyp

Projektet anpassar befintlig teknik från KTH och LocalLife för strukturerade energirenovationer och effektåtgärder inom Svenska Bostäders bestånd. Genom en anpassning av Odenverktyget möjliggörs en kartläggning av energi- och eleffekt inom Svenska Bostäder bestånd, med rekommenderade åtgärder som kan föras in i kommande års underhållsplanering. För effektbalanseringen skapar LocalLife och KTH en aggregatortjänst som testas mot Svenska Kraftnät för att efter projektet kunna skalas upp till Svenska Bostäders övriga bestånd.

Resultatet av projektet är system som

  1. Visuellt kartlägger nuvarande energi- och effektanvändning för energiansvariga,
  2. Hjälper energiansvariga med att välja åtgärder i fastighetsporföljen för att minska energi- och effektbehov, samt följer upp resultat av gjorda åtgärder.
  3. Möjliggör för Svenska Bostäder att kapitalisera på sin flexibilitet-potential genom att etablera en ny aggregator som säljer den till Svenska Kraftnät.
Skills

, , , ,

Posted on

November 29, 2022