En stadsdel för forskning

En stadsdel för forskning

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm växer fram sakta men säkert. Hållbarhetsprofilen har lockat till sig ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt. Byggindustrin lyfter i detta nummer fram några av dem.
Matematikern och morgondagens städer

Matematikern och morgondagens städer

Hon är matematikern som styr upp en gigantisk innovationssatsning kring framtidens städer. Den ska inte bara ge banbrytande innovationer som bidrar till att göra våra städer mer hållbara. Den ska även förbättra samverkan och erfarenhetsutbytet över...
Smarta lägenheter får folk att byta beteende

Smarta lägenheter får folk att byta beteende

Listiga elnät och smarta lägenheter låter både spännande och intressanta, men fram till idag har de i mångt och mycket varit skrivbordsprodukter. KTH-forskaren Anders Nilsson ska ändra på det i ett fyra år långt forskningsprojekt i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i...